preventivní kontrola - ochrana vašeho majetku

Preventivní kontrolou solární elektrárny 

předejdete podobným problémům:

Co obsahuje prevence od Servis FVE:


 • pravidelná měsíční kontrola solární elektrárny - vizuální
 • půlroční a roční kontroly celé solární elektrárny včetně proměření klíčových částí elektrárny
 • pravidelné kontroly centrálních střídačů (půlroční / roční perioda) vč. jejich údržby
 • pravidelná roční kontrola trafostanice (VN trafostanice)
 • termovizní snímání solárních panelů a sdružovačů
 • pravidelné měření stringů a celé NN části
 • roční kontrola stavu a funkčnosti EZS a kamerového systému
 • měření zemní impedance zemnící soustavy
 • protipožární kontrola FVE (roční perioda)
 • revizní kontroly dle norem ČSN (VN, NN, EZS, CCTV, hromosvody, zemnící soustavy, hasících přístrojů)
 • součástí kontroly je vždy souhrnná zprávy o zjištěných skutečnostech na FVE vč. návrhů opatření nápravy