Solární elektrárna je živý organismus s trvalou péčí o ní

Portfolio činností a služeb 

pro solární elektrárny

Opravy - údržba

Uvedeme do provozu jakoukoliv část elektrárny. Snažíme se být na FVE do 2hodin od výpadku a to o víkendech.

Administrativa

Fakturujeme výrobu, reportujeme, komunikujeme s OTE/ČEZ/EON, řešíme pojistné události a další.

Preventivní kontroly

Vše co předejde problémům se snažíme odhalit včasnou kontrolou.

Monitoring a dispečink

Vlastním dispečinkem a vlastním monitorovacím SW máme vaší elektrárnu pod online kontrolou.