rychlý zásah - maximalizace výnosů FVE

Oprava a údržba solárních elektráren

 • držíme pohotovost 365 dní v roce
 • náš technik je do 2hodin od výpadku na FVE a to i o víkendu a ve svátek
 • opravujeme centrální střídače a decentrální střídače opravujeme výměnným způsobem
 • provádíme opravy NN částí (vč. výměny, opravy, úpravy sdružovačů DC/AC)
 • provádíme opravy VN částí
 • opravujeme zabezpečovací a kamerový systém
 • vyměňujeme poškozené solární panely
 • opravujeme mechanické části elektrárny (konstrukce a uchycení panelů)
 • provádíme údržbu terénu po deštích
 • sekáme trávu uvnitř elektrárny i kolem plotu
 • chemicky likvidujeme trávu kolem plotu
 • klestíme náletové křoví uvnitř i vně FVE
 • opravujeme oplocení a příjezdové cesty
 • myjeme solární panely