Úspěšná instalace FVE není zárukou očekávaných výnosů elektrárny

Reference servisovaných elektráren

Česká republika

V letech 2009-10 postavil management společnosti více jak 10MW FVE na území ČR.

Bulharská republika

V letech 2011-12 jsme postavili v Bulharsku více jak 8MW FVE.

Rumunsko

V letech 2012-13 jsme v Rumunsku postavili 5MW solárních elektráren.